אמנות במרחבים קהילתיים

קרן פלומס לאמנות שואפת להטמיע בציבור את חשיבות האמנות הפלסטית לחברה, להגביר את החשיפה לאמנות הפלסטית ולהרחיב את ההיכרות עמה וההנאה ממנה כמנוף לעידוד הרשויות המקומיות והארציות להשקיע משאבים ציבוריים בקידומה.

לצורך שיתוף פעולה בתחום זה, בשנת 2022–2023 בחרה הקרן במיזם "יוצרים מקום" ובפיתוח תוכנית חינוך לבתי הספר של זומו – המוזיאון שבדרך.

"יוצרים מקום" היא פורום אזרחי אקטיביסטי מבית זומו, שמגדיר את הצרכים האמנותיים / תרבותיים ביישוב ופועל להבטחת מימוש צרכים אלו. הפורום מורכב מפעילי ופעילות תרבות, אמנים/אמניות ויזמים/יזמות חברתיים/חברתיות בערים שבהן זומו פועל.

חברי וחברות "יוצרים מקום" משתתפים בתוכנית הכשרה מקיפה ומקצועית, שמאפשרת להם לפעול באופן עצמאי כיזמי תרבות מקומיים (יחידים או כקבוצה). התוכנית מעודדת אותם ליזום, לדרוש ולהוציא אל הפועל אירועי תרבות מקצועיים מבוססי מקום ובעלי השפעה ארוכת טווח על איכות החיים ביישוב. התוכנית מקנה לחברי וחברות הקבוצה ידע מקצועי בתחומי ההפקה, העיצוב, התקשורת, האוצרות ועוד, ומעניקה להם כלים שימושיים, ידע תיאורטי והשראה רחבת היקף וכן ליווי מקצועי להזנקת הפעילות ביישוב.

לצד תוכנית "יוצרים מקום", זומו מפעילה תוכנית חינוך לבתי הספר ביישוב, שבמסגרתה, לאחר פעילות הכנה בכיתות, כל ילדי היישוב באים למוזיאון זומו וחווים הדרכה דיאלוגית יצירתית. התוכנית שואפת להלהיב את התלמידים והתלמידות, בתקווה שיהיו שגרירים ושגרירות של המוזיאון, יניעו את משפחותיהם/משפחותיהן לבקר בו וידריכו את בני ובנות המשפחה בעצמם/בעצמן בעזרת חומרי משחק של זומו. חוויית המפגש הבין-דורי והקהילתי עם האמנות מהווה כלי בידי "יוצרים מקום" להמשך הפעילות התרבותית ביישוב לאחר מעבר מוזיאון זומו לעיר חדשה. בחשיבה לטווח ארוך, התוכנית שואפת לגרום לכך שהחשיפה לאמנות פלסטית במרחב הקהילתי תהפוך לצורך ולדרישה של הציבור מהרשות המקומית ומנבחרי היישוב.

זומו המוזיאון שבדרך