מדיניות ציבורית בתחום האמנות הפלסטית

זכויות אמניות ואמנים

מזה שנים רבות סובל שדה האמנות הפלסטית בישראל מקשיים יסודיים, הנובעים מחקיקה ישנה הנסמכת על הגדרות לא מעודכנות ביחס לעולם האמנות העכשווית (על פעילותה ומוסדותיה) ובאפיון לוקה בחסר של דרכי העבודה וצרכי האמנים והאמניות הפלסטיים.
קרן פלומס לאמנות (ע"ר) תעניק תמיכה לצורך טיפול עומק בסוגיות שונות המהוות חסם לפריחת היצירה.

הקרן פועלת בשיתוף פעולה עם איגוד האמנים הפלסטיים, אשר פעל רבות בתחומים אלו וסלל בהם דרך, במטרה לקדם את הטיפול בסוגיות הקשורות למעמד האמנות הפלסטית בישראל, למעמד האמנים והאמניות ולשיפור תנאי היצירה שלהם.ן. הקרן תתמוך בפעילות ממוקדת בנושאים שונים, כגון: חובת תשלום שכר אמן במוסדות ציבוריים, הרחבת היישום של הארנונה המופחתת לסטודיו של אמן, וכן שינוי מדיניות והסדרת מעורבות אמנים בתחום האמנות במרחב הציבורי, ברשויות ובתשתיות הלאומיות.

צוות הפרויקט מטעם איגוד האמנים הפלסטיים: רויטל בן-אשר פרץ והאמנית אנה ווילד.

הקרן תפעל לריכוז כוחות בשדה האמנות הפלסטית ולפעילות סולידרית ומתואמת, לשם יצירת סינרגיה במאמצי הגופים המובילים הפועלים בשדה.

לעדכון על פעילות האיגוד בשנת 2023: https://igud-omanim.org/artist-fee-update/

איגוד האמנים הפלסטיים

הצעת נושאים לטיפול בנוגע לזכויות אמנים.יות ומדיניות בתחום האמנות הפלסטית

דילוג לתוכן
This site is registered on wpml.org as a development site.